Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
ACM Jaarverslag 2017

ACM Jaarverslag 2017

De ACM in 2017

Het ACM-jaarverslag geeft een overzicht van wat de ACM in 2017 heeft bereikt. Op de pagina ACM 2017 'in het kort' ziet u een greep uit onze resultaten.

Direct naar ACM in het kort

​U navigeert door dit digitale jaarverslag via de tabbladen in het hoofdmenu bovenin deze website. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via de link hieronder.

​Download jaarverslag als PDF

Voorwoord van het bestuur van de ACM

In het jaarverslag van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) leggen we verantwoording af over ons werk in het afgelopen jaar. Dit jaarverslag laat de breedte zien van ons toezicht op het gebied van consumenten, mededinging en regulering. In het bijzonder gaan we in op de impact van ons werk en de thema's van de ACM Agenda 2016-2017.

Een greep uit onze resultaten in 2017

Vanuit onze missie, "het bevorderen van kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten", hebben we in 2017 resultaten geboekt. We hebben verschillende instrumenten ingezet om markt- en consumentenproblemen effectief op te lossen. Ter illustratie noemen we: de NS-boete voor machtsmisbruik bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg, de marktanalysebesluiten telecom en post waarmee we effectieve concurrentie in deze sectoren waarborgen, onze publiekscampagnes over impulsaankopen via sociale media, onze studies over de werking van online videoplatforms en zorgverzekeringsmarkten en de toezeggingen van Schiphol die bijdragen aan een gelijk speelveld voor vliegmaatschappijen.

De samenwerking met nationale en internationale toezichthouders draagt bij aan het vergroten van onze effectiviteit. In het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld samengewerkt met andere financiële toezichthouders in Nederland op het gebied van innovatieve technologieën in de financiële sector (zoals fintechs in het betalingsverkeer). En internationale samenwerking heeft bijgedragen aan daadkrachtig optreden tegen Volkswagen voor het misleiden van consumenten bij de dieselaffaire.

We bereiden ons voor op de uitdagingen van morgen

Veranderende markten stellen hoge eisen aan onze flexibiliteit. De digitale ontwikkelingen speelden op al onze werkterreinen een grote rol en die zal in de toekomst alleen maar toenemen. We investeren in onze kennisontwikkeling op dit gebied en in onze ICT-infrastructuur. Ook eisen die ontwikkelingen een zorgvuldige strategische personeelsplanning: wie hebben we nodig om de uitdagingen aan te gaan?

Het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' van 2017 bevat meerdere verwijzingen naar de ACM. Het maakt voor ons duidelijk dat de ACM een begrip is geworden. Het kabinet doet een beroep op ons, bijvoorbeeld in het kader van de digitale economie en de agro-nutriketen. Met oog voor publieke belangen en waar we effectief kunnen zijn in het aanpakken van problemen, bepalen we hoe we kunnen bijdragen aan de ambities van het kabinet.

Lustrum: 5 jaar ACM

In 2018 bestaat de ACM 5 jaar. Op 26 april 2018 vieren we dat met een congres. Het lustrumcongres zal in het teken staan van de digitale economie en de vraag hoe toezichthouders hun rol hierin moeten spelen ('The Digital Economy - friend or foe?').

We stellen al 5 jaar de consument centraal in de totale breedte van ons toezicht. De consument heeft voor ons werk meerdere gezichten, in de gedaanten van gebruikers, afnemers, patiënten en verzekerden. Het effect van onze interventies die we inzetten om markt- en consumentenproblemen op te lossen, bepaalt ons succes. We streven ernaar om dat elk jaar in ons jaarverslag zichtbaar te maken.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter
Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid
Henk Don, bestuurslid