Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Consumenten

Consumenten

kopafbeelding: vier consumenten bij huizen

Ondernemers moeten vrijuit kunnen concurreren om de gunst van de consument. Consumenten moeten hun rechten kennen en zich actief en kritisch opstellen. Dat dwingt ondernemers om beter hun best te doen. Omdat ACM een belangrijke rol ziet voor consumenten licht ze hen via haar consumentenloket ConsuWijzer voor over hun rechten. Met campagnes, informatie en hulpmiddelen zorgt ConsuWijzer ervoor dat consumenten met deze kennis gewapend hun rol kunnen innemen. Via ConsuWijzer ontvangt de toezichthouder signalen van consumenten over problemen waar zij tegenaan lopen. Tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden en consumenten en concurrenten duperen treedt de toezichthouder op.