Tekstgrootte  [-][+]
Markten in beeld

Markten in beeld

Kopafbeelding;

ACM brengt de ontwikkeling van een aantal markten structureel in beeld. Het gaat hierbij om de telecom-, post- en energiemarkt waar nu of in het verleden op delen een monopolie heerste. Het in beeld brengen van de telecom- en postmarkt valt onder de wettelijke taak van ACM. Daarnaast brengt ACM een deel van de financiële sector in beeld, omdat op deze markt de toetredingsdrempels heel hoog zijn.

Niet alle onderdelen van de markten worden in beeld gebracht. Het gaat om de onderdelen waarop voorheen geen concurrentie plaats kon vinden en nu wel. Op de telecom- en postmarkt worden onder andere de marktaandelen en de ontwikkelingen in de concurrentieverhoudingen in beeld gebracht. Op de energiemarkt wordt, naast de ontwikkelingen op de groothandelsmarkten, ook het consumentengedrag in beeld gebracht.

Het actief monitoren van markten geeft ACM inzicht in de laatste ontwikkelingen die spelen op verschillende markten. Dit inzicht is onder andere de basis voor het vaststellen van maximumprijzen op onderdelen waar een monopolie heerst.