Tekstgrootte  [-][+]
Colofon

Colofon

Coördinatie, tekst en redactie

Autoriteit Consument & Markt

Beeld

© ACM

Contactgegevens

Autoriteit Consument & Markt

Postadres
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
 
Bezoekadres
Zurichtoren
Muzenstraat 41
2511 WB Den Haag

Telefoon: 070 - 722 20 00

E-mail: info@acm.nl
Over de ACM: www.acm.nl
Voor consumenten: www.consuwijzer.nl

Disclaimer

De jaarverslagwebsite van de Autoriteit Consument & Markt biedt informatie, geen rechten. We hebben ons best gedaan om correcte en actuele informatie op te nemen in het jaarverslag. Fouten kunnen echter niet worden uitgesloten. Daarom kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Als u zekerheid wilt over regelgeving, besluiten of formuleringen, dan kunt u het beste de originele documenten raadplegen zoals ze bijvoorbeeld in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

Den Haag, april 2018

© Copyright ACM 2018

Natuurlijk kunt u iets overnemen uit deze site. Wilt u dan wel een bronvermelding opnemen?