Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013

Welkom!

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is niet meer weg te denken. Een organisatie waarin de kennis en kracht van drie afzonderlijke voorgangers - NMa, OPTA, en de Consumentenautoriteit - zijn gebundeld. In dit jaarverslag leest u welke resultaten ACM in 2013 voor consumenten en bedrijven heeft bereikt. De opbrengst van ons werk bedraagt in 2013 ruim 1,8 miljard euro. Bij dit jaarverslag publiceren wij ook het Signaal. Daarin stellen wij belangrijke ontwikkelingen aan de orde die ons werk raken. We laten politiek en maatschappij zien wat dit kan betekenen voor ons toezicht. Namens alle medewerkers van ACM nodig ik u uit om ons jaarverslag verder te bekijken.

Chris Fonteijn
Bestuursvoorzitter

Uitgelicht!

ACM is een open, onafhankelijke en professionele toezichthouder, met een scherp oog voor wat er speelt in de maatschappij. ACM streeft naar een integrale en evenwichtige aanpak van markt- en consumentenproblemen. We kijken naar de achterliggende oorzaak van het probleem en zoeken daar de beste oplossing voor. We zetten daarbij een mix van instrumenten in; van boetes tot informele zienswijzen, marktscans en voorlichting. In vier sectoren laten we zien hoe we dat in de praktijk doen.