Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Fusies in 2013

Fusies in 2013

Kopafbeelding;

ACM beoordeelt fusies, overnames en joint ventures. Deze moeten bij ACM worden aangemeld als:

  1. De wereldwijde omzet van de betrokken bedrijven in een jaar is in totaal meer dan
    € 113.450.000
  2. Minstens 2 van de betrokken bedrijven hebben binnen Nederland een jaaromzet van
    € 30 miljoen of meer.

Voor bedrijven in de zorg gelden lagere omzetdrempels. Zij moeten fusies al eerder melden. De voorwaarden voor bedrijven in de zorg zijn:

  1. De wereldwijde omzet van de betrokken bedrijven in een jaar is in totaal meer dan € 55.000.000
  2. Minstens 2 van de betrokken bedrijven hebben binnen Nederland een jaaromzet van € 10 miljoen of meer.
  3. in geval van zorginstellingen elke betrokken instelling(sonderdeel) tenminste € 5,5 miljoen aan inkomsten heeft behaald met het verlenen van zorg.

ACM onderzoekt de gevolgen van een fusie, overname of joint venture voor de concurrentie.

Aantal fusiemeldingen gelijk, aantal meldingen in zorgsector stijgt

In 2013 heeft ACM een vergelijkbaar aantal aanmeldingen van fusies, overnames en joint ventures gekregen als in de jaren 2009 tot en met 2012. Opvallend was dat in de zorgsector het afgelopen jaar het aantal fusiemeldingen behoorlijk is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit geldt voornamelijk voor fusies tussen ziekenhuizen. In 2013 bleek verder dat een fusie tussen grote spelers op de kantoorinrichtingsmarkt niet nadelig was voor de concurrentie. Wanneer het voornemen tot een fusie, overname of joint venture niet op tijd gemeld wordt, brengt dat risico's met zich mee. In zo'n geval kan ACM ook optreden en ze heeft dat in 2013 gedaan.

Labels