Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
ACM maakt energie betaalbaar

ACM maakt energie betaalbaar

Kopafbeelding;

Consumenten en bedrijven kunnen de komende drie jaar een besparing tegemoet zien van ongeveer € 2,1 miljard. Dit is het gevolg van de sterke verlaging door ACM van de tarieven van netbeheerders voor het gebruik van het elektriciteit- en gasnet gedurende de komende drie jaar. De tarieven gaan naar beneden omdat ACM verwacht dat netbeheerders efficiënter kunnen werken en goedkoper kapitaal kunnen aantrekken voor het doen van investeringen.

Netwerktarieven moeten dalen

Met de regulering van de beheerders van de energienetten zorgt ACM voor een betaalbare energievoorziening voor consumenten en bedrijven. ACM heeft in 2013 een aantal besluiten genomen over hoe zij gedurende de komende drie jaar de tarieven van netbeheerders berekent. 2014 is het eerste jaar waarin de besparing wordt verwerkt. Afnemers van netbeheerders zijn bedrijven en consumenten. De nieuwe tarieven zien zij rechtstreeks terug op hun energierekening. ACM houdt hierbij wel rekening met extra investeringen van netbeheerders, die nodig zijn om ook in de toekomst een betrouwbare en veilige energielevering te blijven garanderen.

Alleen betalen voor wat je afneemt

ACM wil de kosten van het netbeheer beter verdelen over afnemers. Daarom heeft ACM de tarieven van de landelijke gasnetbeheerder GTS anders opgebouwd. Vanaf 2014 moet GTS haar kosten gaan verdelen over vijf, in plaats van twee posten. Daardoor levert GTS meer maatwerk en hebben de klanten van GTS een betere keuze. Klanten betalen zo alleen voor wat ze daadwerkelijk afnemen. Klanten van GTS zijn met name grote bedrijven. Ook gelden vanaf 2014 lagere tarieven voor het ondergronds opslaan van gas. Het opslaan van gas onder de grond maakt het mogelijk extra gas aan te bieden op momenten dat de vraag hoog is. De lagere tarieven zorgen voor betere concurrentie tussen bedrijven die een gasopslag hebben en een betere verdeling van de kosten.

Nieuwe taak: warmtetarieven

ACM bewaakt vanaf 2014 ook de tarieven voor de levering van warmte. Via een warmtenet komt er direct warm water een woning binnen, zonder gebruik van een CV-ketel. De tarieven voor warmte zijn gebaseerd op de tarieven die een consument voor verwarming met een CV-ketel betaalt. Hierdoor moet het gebruik van warmte de consument niet meer kosten dan wat een consument met een gasaansluiting betaalt voor verwarming. De warmtetarieven ziet een consument rechtstreeks terug op zijn energierekening. Ook gaat ACM vanaf 2014 de rendementen van warmteleveranciers monitoren.