Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
ACM vergroot betrouwbaarheid en kwaliteit

ACM vergroot betrouwbaarheid en kwaliteit

Kopafbeelding;

Met het toezicht op de beheerders van de energienetten streeft ACM naar een betrouwbare energievoorziening voor consumenten en bedrijven, nu en in de toekomst. Daarnaast is het belangrijk dat consumenten en bedrijven goed geïnformeerd worden door de netbeheerders als er problemen ontstaan met de gas- of elektriciteitsvoorziening.

Betrouwbare energieleveranciers

Voor een juiste en tijdige energierekening zijn consumenten afhankelijk van hun leverancier. Voordat bedrijven elektriciteit en gas mogen leveren aan consumenten moeten zij aantonen te beschikken over alle daarvoor benodigde kwaliteiten. In 2013 heeft ACM aan dertien ondernemingen een leveranciersvergunning afgegeven. Daarnaast heeft ACM er in 2013 voor gezorgd dat levering zonder vergunning is gestopt. De constructies die dat mogelijk maakten (zogenaamde ‘white labels’) heeft ACM aangepakt, omdat ze teveel risico’s voor de consument opleverden.

Betrouwbaarheid van regionale gastransportnetten licht gedaald

ACM heeft in haar jaarlijkse Factsheets Kwaliteit een licht dalende trend in de betrouwbaarheid van regionale gastransportnetten geconstateerd. Met name de gemiddelde duur van een onderbreking is (hoewel niet in alle gevallen) de afgelopen jaren gestegen. Dit komt vooral door enkele grote, langdurige storingen in de gastransportnetten. Het landelijk gemiddelde van de onderbrekingsduur ging van circa 72 minuten in 2008 naar 154 minuten in 2012.


Hoge betrouwbaarheid elektriciteitsnetten

Op basis van onderzoek is gebleken dat in 2012 consumenten en bedrijven gemiddeld 26 minuten zonder elektriciteit zaten door storingen in de netten van de regionale netbeheerders. ACM heeft daarmee geconstateerd dat de Nederlandse elektriciteitsnetten nog steeds een hoge betrouwbaarheid hebben in vergelijking met de meeste andere landen in Europa.


Onderzoek naar spanningskwaliteit: netbeheerders moeten meer doen

Onderzoek naar de spanningskwaliteit in Nederland wijst uit dat netbeheerders meer moeten doen om het huidige niveau ook in de toekomst te waarborgen. Door een slechte spanningskwaliteit kan apparatuur van met name bedrijven beschadigd raken of worden uitgeschakeld. Dat heeft economische schade als gevolg. ACM heeft de netbeheerders opdracht gegeven om op meer punten in het net te meten en aanvullende normen te ontwikkelen om de kwaliteit van de spanning te garanderen. Daarnaast moeten netbeheerders transparanter zijn over de spanningskwaliteit in hun netten en moeten ze meer inzicht geven in het effect van speciale projecten op de spanningskwaliteit, zoals ondergrondse kabels.

Nieuwe norm voor spanningsdips in elektriciteitsnet

In 2013 heeft ACM een norm voor spanningsdips in hoogspanningsnetten geïntroduceerd. Het besluit introduceert één norm voor hoe vaak een spanningsdip in één jaar op een aansluiting van klanten in de hoogspanningsnetten mag voorkomen. Ook zijn afspraken vastgelegd over het informeren van de klant na een spanningsdip.

Labels