Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Afronding onderzoek mobiele operators

Afronding onderzoek mobiele operators

Kopafbeelding;

ACM heeft in november 2013 de uitkomsten bekend gemaakt van het kartelonderzoek dat zij twee jaar eerder in de mobiele telecomsector was gestart. Er zijn geen prijsafspraken vastgesteld in de mobiele telecomsector. ACM heeft wel geconstateerd dat mobiele providers publieke uitlatingen doen over voorgenomen prijsverhogingen of verslechteringen van commerciële voorwaarden (bijvoorbeeld op congressen en in vakbladen). Deze uitlatingen kunnen, zonder dat hierover definitief besloten is, risico’s voor de mededinging opleveren.

Operators passen gedrag aan

Als dergelijke publieke uitlatingen door concurrenten worden omarmd, zou dit kunnen leiden tot afstemming van marktgedrag waardoor consumenten worden benadeeld. KPN, T-Mobile en Vodafone hebben daarom aan ACM toegezegd zich van dergelijke uitlatingen te onthouden. ACM ziet er nauwlettend op toe dat de mobiele providers de gedane toezeggingen nakomen. Met het toezeggingsbesluit mobiele operators dat op 7 januari 2014 is genomen is het onderzoek gesloten.