Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Afwikkeling mobiele gesprekken goedkoper

Afwikkeling mobiele gesprekken goedkoper

Kopafbeelding;

De telefoonaanbieder van de persoon die wordt gebeld, vraagt voor het gebruik van zijn netwerk een vergoeding aan de aanbieder van de klant die belt, het afgiftetarief. De beller kan niet kiezen door wiens netwerk zijn telefoontje wordt afgewikkeld. Elke aanbieder is dus monopolist op het gebied van afgiftetarieven. Daarom stelt ACM de hoogte van deze afgiftetarieven vast. Hier profiteert uiteindelijk ook de consument van. Per 1 september 2013 heeft ACM de tarieven verlaagd die telecomaanbieders elkaar rekenen voor het afwikkelen van telefoongesprekken.

Afgiftetarieven gesprekken dalen

Aanbieders mogen elkaar vanaf 1 september 2013 voor het afwikkelen van een gesprek naar een mobiel nummer 1,861 eurocent per minuut berekenen wat voorheen 2,4 eurocent was. Voor gesprekken naar vaste nummers daalt het tarief van 0,37 naar 0,302 eurocent per minuut. Dit zijn de tarieven die voorlopig door de rechter zijn vastgesteld. ACM wil nog lagere tarieven, namelijk 1,019 en 0,108 eurocent per minuut, maar daarover loopt nog een beroepsprocedure. De kosten voor mobiel bellen worden voor 5-10 procent bepaald door de hoogte van het afgiftetarief. Voor vast bellen is dit lager.

Stapsgewijs omlaag

Via regulering zijn deze tarieven sinds 2003 stapsgewijs naar beneden gebracht. Voor mobiel bellen lagen de afgiftetarieven oorspronkelijk rond de 20 eurocent per minuut en voor vast bellen ruim 1 eurocent per minuut.

Groen licht van de Europese Commissie

ACM heeft haar voorstel tot het verlagen van de afgiftetarieven eerst aan Nederlandse marktpartijen voorgelegd. Vervolgens is het ontwerpbesluit aan de Europese Commissie (EC) voorgelegd. ACM heeft op 31 juli 2013 groen licht gekregen van de EC, waarna zij het besluit heeft kunnen afronden. Per 1 september 2013 zijn de tarieven verlaagd die telecomaanbieders elkaar in rekening brengen voor het doorgeven van telefoongesprekken.