Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Beperking stijging loodsgeldtarieven

Beperking stijging loodsgeldtarieven

Kopafbeelding;

ACM bepaalt de tarieven die het Loodswezen mag rekenen. Daarmee wordt voorkomen dat het Loodswezen als enige aanbieder van loodsdiensten te hoge tarieven in rekening brengt. De tarieven die loodsen in rekening mogen brengen stijgen in 2014 met 1,02 procent. Dat is lager dan het voorstel dat het Loodswezen heeft ingediend. Rederijen die loodsdiensten afnemen profiteren hiervan.

ACM beoordeelt jaarlijks de voorstellen van de loodsen voor tarieven die zij het jaar erop in rekening willen brengen. ACM mag afwijken van het voorstel van de loodsen als zij meent dat dit voorstel niet voldoende bijdraagt aan een efficiënte manier van werken. Het is aan het Loodswezen om te bewijzen dat het efficiënt werkt.

Gunstige ontwikkeling loodsreizen

De stijging van de tarieven kon worden beperkt vanwege een gunstige ontwikkeling van het aantal verwachte loodsreizen. Een groter aantal loodsreizen heeft een matigend effect op de tarieven. Een aantal rechterlijke uitspraken had ook een effect op de tarieven. De rechter heeft in 2013 bevestigd dat ACM kortingen kan opleggen om het Loodswezen efficiënt(er) te laten werken. Hierdoor kon ACM een aantal kortingen wederom opleggen waarmee de Loodsgeldtarieven blijvend lager worden vastgesteld. De rechter heeft ook bepaald dat ACM (bij gebreke van een wettelijke grond) eenmaal te hoog of te laag vastgestelde tarieven niet achteraf mag verrekenen. Hierdoor heeft ACM de verrekening in het tariefvoorstel geschrapt. Ook dit heeft de tariefstijging gematigd.

Percentage vermogenskosten verlaagd

ACM heeft verder het percentage voor de vermogenskosten verlaagd dat loodsen vergoed krijgen. Dat is de vergoeding die de loodsen krijgen voor het geld dat zij in hun bedrijf hebben geïnvesteerd. Uitgangspunt voor de bepaling van de vergoeding is een efficiënt gefinancierd Loodswezen met een redelijk rendement. Het percentage gaat van 12 procent naar 6,5 procent. ACM gebruikt dit percentage bij het vaststellen van de loodsgeldtarieven vanaf 2014. Bij het vaststellen van de tarieven in het Loodswezen is onder andere een vergelijking gemaakt met andere gereguleerde sectoren als energie en water. Energie- en waterbedrijven kennen een lager risico voor beleggers dan de ondernemingen waarmee het Loodswezen voorheen werd vergeleken. Bij een lager risico hoort een lagere vergoeding. Ook de lage rentestand is een factor die een rol heeft gespeeld.