Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Boete leesmapsector

Boete leesmapsector

Kopafbeelding;

Na meerdere tips vanuit de sector en klachten van consumenten, onder meer op consumentenfora op het internet, startte ACM een onderzoek naar mogelijke kartelvorming in de sector leesmappen. ACM legde op 7 november 2013 boetes van in totaal bijna € 5,75 miljoen op aan 13 ondernemingen. Voor een deel daarvan werden ook 13 leidinggevenden uit de ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk gehouden. Zij kregen boetes tussen € 10.000 en € 150.000 per persoon. Met deze boetes streeft ACM er naar om andere ondernemingen af te schrikken kartelafspraken te maken of deze onmiddellijk beëindigen.

De kartelafspraken

Leesmappen zijn bundels van tijdschriften die verhuurd of verkocht worden aan consumenten en aan bedrijven met wachtruimtes, zoals kappers en zorgaanbieders. De 13 ondernemingen maakten verboden afspraken over de werkgebieden waarin zij actief waren en spraken af om niet elkaars klanten te werven. Zij wisselden regelmatig informatie uit over de gemaakte afspraken. Deze gedragingen verminderden de onderlinge concurrentie.

Het belang van optreden door ACM

Minder concurrentie kan ertoe geleid hebben dat consumenten minder keus hadden in het aanbod van leesmappen, zij minder gemakkelijk of niet konden wisselen van aanbieder en een te hoge prijs voor de abonnementen betaalden. Leesmappen zijn een relatief voordelige manier voor veel mensen om geïnformeerd te blijven. ACM vindt het belangrijk dat deze mogelijkheid niet beperkt wordt door kartelafspraken tussen aanbieders van leesmappen.

Alle sectoren kunnen beboet worden

Met dit besluit laat ACM zien dat zij ook optreedt in sectoren waar de karteldeelnemers dat niet verwachten. Sectoren die bijvoorbeeld een relatief kleine omvang hebben, krimpend zijn of minder in de publieke belangstelling staan. Met het aansprakelijk stellen van privépersonen wil ACM een signaal afgeven dat kartelgedrag ook grote persoonlijke consequenties met zich kan meebrengen.

Labels