Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Kopafbeelding;

Eén van de speerpunten van ACM in 2013 was het thema duurzaamheid. Duurzaamheid is een breed begrip: er worden verschillende onderwerpen onder geschaard zoals milieubescherming, volksgezondheid en ‘fair trade’ productie.

Geen uitzondering in mededingingsrecht

Duurzaamheidafspraken vormen geen uitzondering in het mededingingsrecht. Alle afspraken tussen ondernemingen en gedragingen van ondernemingen worden op dezelfde manier beoordeeld als wanneer het niet om een duurzaamheidsinitiatief gaat.

Duidelijkheid is belangrijk

Duidelijkheid over wat wel en wat niet is toegestaan bij duurzaamheidsinitiatieven is belangrijk. Als het kader duidelijk is, werkt dat stimulerend voor investeringen en samenwerking. Om bedrijven meer duidelijkheid te geven heeft ACM in 2013 op haar website de ‘Kennisbank duurzaamheid’ ingericht. De kennisbank biedt overzicht en handvatten aan ondernemers die willen toetsen of een samenwerking op het gebied van duurzaamheid is toegestaan onder de mededingingsregels. In het consultatiedocument ‘Duurzaamheid in energietoezicht’ heeft ACM aangegeven welke ruimte zij ziet voor de rol van duurzaamheid in energietoezicht. Net als bij afspraken tussen bedrijven onderling ziet ACM mogelijkheden, mits de regels niet overtreden worden.

Beoordeling duurzaamheidsinitiatieven

In 2013 heeft ACM een aantal duurzaamheidsinitiatieven beoordeeld. Het gaat om de voorgenomen sluiting van vijf kolencentrales en een intensievere manier van samenwerken tussen dierenartsen en veehouders.