Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Duurzaamheid en mededinging

Duurzaamheid en mededinging

Kopafbeelding;

ACM wil graag duidelijkheid bieden over de mededingsregels die gelden bij duurzaamheidsinitiatieven. In 2013 is ACM gestart met de kennisbank duurzaamheid.

Kennisbank duurzaamheid

Belangrijke informatie over duurzaamheid en mededinging kunnen ondernemingen vinden in de door ACM op haar website opgenomen ’Kennisbank duurzaamheid'. De Kennisbank duurzaamheid bevat relevante naslagwerken en publicaties, samenvattingen van besluiten van ACM’s voorganger NMa en de Europese Commissie (EC). Ook alle nieuwe notities en samenvattingen van nieuwe besluiten gaat ACM in deze kennisbank opnemen.

Beoordelingskader duurzaamheidsinitiatieven

Om ondernemingen meer duidelijkheid te bieden over de ruimte die het mededingingsrecht biedt voor samenwerking op het gebied van duurzaamheid, heeft ACM een concept position-paper opgesteld. In het position paper staat beschreven wat het beoordelingskader is voor duurzaamheidsinitiatieven. Dit paper is ter consultatie voorgelegd. Daarop zijn verschillende reacties gekomen. Binnenkort zal ACM de definitieve position paper publiceren.

Het position paper is de invulling van het kader dat het ministerie van Economische Zaken voor de mededingingsrechtelijke beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven heeft geschetst. Dit kader is te vinden in de concept 'Beleidsregel mededinging en duurzaamheid' die eveneens ter consultatie is gepubliceerd. De definitieve Beleidsregel wordt naar verwachting eveneens binnenkort bekend gemaakt.