Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Duurzaamheid in energietoezicht

Duurzaamheid in energietoezicht

Kopafbeelding;

ACM wil zo veel als mogelijk duurzaamheidsinitiatieven in de energiebranche faciliteren, binnen de ruimte die de wet biedt. Dit moet duurzame ontwikkeling die de consument en de maatschappij ten goede komt stimuleren.

Ruimte voor duurzaamheid in energietoezicht

ACM wil duurzaamheidsinitiatieven in de energiebranche graag zo veel als mogelijk faciliteren binnen de ruimte die de wettelijke regulering biedt. Het moet daarom duidelijk zijn welke initiatieven wel en welke niet zijn toegestaan. Als het reguleringskader duidelijk is, is dat stimulerend voor investeringen in duurzaamheid in de energiebranche. In haar consultatiedocument ‘Duurzaamheid in energietoezicht’ heeft ACM aangegeven welke ruimte zij ziet voor de rol van duurzaamheid in energietoezicht. Na afloop van de consultatieperiode zal ACM mede op grond van de reacties haar definitieve visie op dit onderwerp publiceren.

Gelijk speelveld voor netbeheerders en marktpartijen

In het consultatiedocument gaat ACM onder andere in op de vraag in hoeverre netbeheerders naast hun wettelijke taken ook aanvullende activiteiten op het gebied van duurzaamheid mogen ontplooien. Netbeheerders mogen met dit soort activiteiten andere marktpartijen niet belemmeren om toe te treden op deze markten. Verder gaat ACM in op de tariefregulering van netbeheerders, de beoordeling van investeringen en investeringsplannen, groene claims van energieleveranciers en experimenten op het gebied van decentrale stroomopwekking.

Duurzaamheid stimuleren door Europese samenwerking

Voor de ontwikkeling van duurzame energie is ook een gelijk Europees speelveld van belang. Dit heeft ACM aangestipt in het visiedocument, waarin de prioriteiten voor de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas zijn beschreven. ACM heeft het stimuleren van Europese samenwerking ook onder de aandacht gebracht tijdens het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over de gevolgen van de Duitse Energiewende (de overgang naar duurzame energie) voor Nederland. Er zijn op dit moment grote verschillen tussen de manieren waarop Europese landen de toename van duurzame energie bevorderen. Deze verschillen uiten zich in belastingen of juist subsidies voor kolen of op de mogelijkheid voor consumenten om stroom tegen vergoeding terug te voeden in het elektriciteitsnet. Volgens ACM zorgt meer samenwerking op de interne Europese energiemarkten er voor dat investeringen op de meest efficiënte manier worden gedaan. Omdat prijzen op die manier laag kunnen blijven, profiteert de consument daar uiteindelijk van.