Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Fusies in de zorg

Fusies in de zorg

Kopafbeelding;

In 2013 zijn 37 concentratiemeldingen in de zorg bij ACM binnen gekomen. Dat is meer dan in de jaren hiervoor. Net als in 2012 ging het om relatief veel ziekenhuiszaken. Ook zijn er weer meldingen van AWBZ- en GGZ- instellingen binnengekomen. Een nieuwe trend in 2013 was een aantal meldingen over concentraties tussen laboratoria.

Ziekenhuisfusies

Het merendeel van de gemelde ziekenhuisfusies heeft ACM in de meldingsfase goedgekeurd. In twee gevallen heeft ACM geoordeeld dat er nader onderzoek nodig was. Het ging om de fusie tussen het St. Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom en de fusie tussen het Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo in Den Haag.

ACM hecht veel waarde aan de mening van patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars en heeft hen daarom ook betrokken in haar onderzoek. In West-Brabant waren de zorgverzekeraars positief. Daarnaast hebben de verschillende patiëntenorganisaties aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de fusie. Patiëntenvereniging NPCF heeft beroep ingesteld tegen het besluit St. Franciscus/ Lievensberg ziekenhuis. In Den Haag zag een meerderheid van de zorgverzekeraars geen nadelen in de fusie. Zij meenden dat zij met de verschillende ziekenhuizen voldoende kunnen onderhandelen over de prijs en kwaliteit van de zorg. Daarnaast stonden de beide patiëntenadviesraden positief tegenover de fusie.

ACM heeft geconcludeerd dat in beide gevallen geldt dat voor zorgverzekeraars de mogelijkheid blijft bestaan om afspraken te maken met de ziekenhuizen. Ook patiënten houden na de concentratie voldoende keuzemogelijkheden over. Uiteindelijk is voor deze beide fusies goedkeuring gegeven.

Protonentherapie

ACM heeft de oprichting van ‘HollandPTC’ goedgekeurd. Dit betreft een onderneming op het gebied van protonentherapie van TDH Services (onderdeel van TU Delft), Erasmus Holding en Leids Universitair Medisch Centrum. Deze partijen gaan een behandel- en onderzoekscentrum opzetten voor protonentherapie. Met deze therapie kan kanker behandeld worden.

ACM heeft gekeken of er risico’s voor de mededinging zijn als deze partijen op het gebied van zorgdiensten zoals radiotherapie willen samenwerken. Na onderzoek en gesprekken met een aantal zorgverzekeraars lijkt hiervan geen sprake te zijn.

Protonentherapie wordt op dit moment in Nederland nog niet aangeboden. Dit kan pas nadat aanbieders hiervoor een vergunning hebben gekregen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een contract hebben afgesloten met zorgverzekeraars.

Labels