Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Geen bijzonderheden in sterk gestegen activawaarde Schiphol

Geen bijzonderheden in sterk gestegen activawaarde Schiphol

Kopafbeelding;

ACM heeft onderzoek gedaan naar de sterk gestegen activawaarde van Schiphol. Op basis van deze waarde rekent Schiphol kosten door aan luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van de luchthaven. ACM vond het opmerkelijk dat de activawaarde de afgelopen vier jaar met ongeveer 30 procent was gestegen. Het onderzoek van ACM heeft geen bijzonderheden opgeleverd.

Waarde van investeringen

Het gaat bij activawaarde om de waarde van investeringen voor het gebruik van de luchthaven door luchtvaartmaatschappijen, zoals de landings- en startbanen. De toename van de waarde met ongeveer 25 procent in vier jaar tijd van bijna € 1,6 miljard naar € 2,0 miljard bleek uit de financiële verantwoording die Schiphol jaarlijks aan ACM aflegt. Het was ACM niet volledig bekend waardoor deze aanzienlijke stijging had veroorzaakt. Ook was onduidelijk of de kosten wel juist waren toegerekend aan de tarieven die luchtvaartmaatschappijen aan Schiphol betalen.

Stijging activawaarde door investeringen

ACM heeft voor de belangrijkste projecten en kostenposten gecontroleerd of de toerekening van kosten van investeringen aan luchtvaartactiviteiten juist was. Onduidelijkheden zijn door Schiphol opgehelderd. De conclusie is dat de stijging van de activawaarde komt door nieuwe investeringen en vervangingsinvesteringen.

ACM heeft dit onderzoek op eigen initiatief uitgevoerd. Een dergelijk onderzoek houdt Schiphol scherp en geeft luchtvaartmaatschappijen het comfort dat de toezichthouder kritisch meekijkt.