Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Klacht KLM deels gegrond

Klacht KLM deels gegrond

Kopafbeelding;

KLM heeft op 28 november 2012 een klacht bij ACM ingediend over de tarieven en voorwaarden van Schiphol per 1 april 2013. Meerdere onderdelen van de tarieven en voorwaarden zouden niet kostengeoriënteerd, redelijk of geconsulteerd zijn zoals de Wet Luchtvaart voorschrijft. Op 23 april 2013 heeft ACM vastgesteld dat Schiphol op twee punten in strijd handelde met de wet.

Inhoud van de klacht

De klacht ging om de verrekening van opbrengsten uit 2011 die volgens KLM niet correct zou zijn geconsulteerd. Daarnaast was een beperking van aansprakelijkheid voor schade door Schiphol in de ogen van KLM onredelijk en niet geconsulteerd. Ook de verbouwingskosten van Lounge 2 waren volgens KLM niet geconsulteerd. Tot slot was volgens KLM de toepassing van het toerekeningssysteem voor de BC-corridor en de Gemeenschappelijke Meldkamer Infrastructuur onjuist en waren de tarieven daarmee niet kostengeoriënteerd.

Beoordeling door ACM

Schiphol heeft de verkeers- en vervoersprognoses die zijn gebruikt voor de bepaling van de verrekening van opbrengsten over 2011 niet geconsulteerd. Deze verrekening werkt door in de tarieven per 1 april 2013. Ook heeft ACM vastgesteld dat Schiphol in strijd met de Wet Luchtvaart handelde door een voorwaarde met betrekking tot aansprakelijkheid niet te consulteren.

Gevolg van het besluit van ACM

Het besluit van ACM leidde ertoe dat Schiphol de beveiligingstarieven per 1 april 2013 met ongeveer € 0,6 miljoen moest verlagen. De start- en landingsgelden bleven ongewijzigd, omdat de begrote opbrengsten al ruim lager waren dan de begrote kosten.