Tekstgrootte  [-][+]
Markten

Markten

Kopafbeelding;

Een belangrijke taak van ACM is om markten optimaal laten werken in het belang van consumenten. Dit betekent dat bedrijven met elkaar moeten kunnen concurreren zodat consumenten vrij hun keuzes kunnen bepalen. Om dit voor elkaar te krijgen treedt ACM op tegen kartels en tegen bedrijven die misbruik maken van hun machtspositie. Voor bedrijven die vanwege hun (natuurlijke) monopolie niet kunnen concurreren stelt ACM de (maximum)tarieven vast. Ook houdt ACM toezicht op fusies en overnames, om te voorkomen dat bedrijven zodanig groot worden dat ze de markt kunnen domineren. Zo houden consumenten echt een keuze en blijven bedrijven met elkaar dingen naar de gunst van de klant.

Labels