Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Meer concurrentie nodig bij renovatie huurwoningen

Meer concurrentie nodig bij renovatie huurwoningen

Kopafbeelding;

‘De Stroomversnelling’ is een initiatief om in totaal 111.000 huurwoningen energieneutraal te renoveren. ACM adviseerde de vier bouwbedrijven en zes woningcorporaties die samenwerken in dit project, om in de tweede fase van dit project ook andere bouwbedrijven de kans te geven om mee te dingen naar de renovatieopdrachten. Meer concurrentie kan immers leiden tot lagere prijzen voor de renovatie en dus ook tot lagere kosten voor de huurders.

Verzoek van ‘De stroomversnelling’

Op verzoek van vereniging ‘De Stroomversnelling’ heeft ACM dit initiatief bekeken. Gelet op het maatschappelijk belang van dit duurzaamheidsinitiatief, maar ook omdat ACM de concurrentieverhoudingen tussen dienstverleners in de woonketen als speerpunt voor 2013 heeft benoemd, is besloten guidance te geven.

Energieneutraal renoveren

De bij ‘De Stroomversnelling’ betrokken partijen willen in drie fasen in totaal 111.000 woningen renoveren naar energieneutraal, ook wel ‘nul op de meter’ genoemd. In de eerste twee fasen van dit project, worden de woningen tussen de betrokken vier bouwondernemingen verdeeld. Het gaat om een pilotfase van de eerste 1.000 woningen en een tweede fase met 10.000 woningen. In de derde fase, waarin 100.000 woningen worden gerenoveerd, willen de vier bouwbedrijven met elkaar en met andere bouwbedrijven concurreren om de renovatieopdracht. De renovaties worden betaald door de huurders. Naast de huur, betalen zij hun voormalige energiekosten aan de woningcorporatie, die daarmee de renovaties bekostigt.

Guidance ACM

ACM kan zich voorstellen dat samenwerking tussen de betrokken bouwondernemingen tot op zekere hoogte nodig kan zijn om bijvoorbeeld optimale renovatietechnieken te ontwikkelen. Maar ACM ziet vooral in de tweede fase van dit project, geen noodzaak of rechtvaardiging meer voor een exclusieve verdeling van de woningen tussen slechts die vier bouwondernemingen. In haar advies geeft zij aan dat bouwbedrijven in die fase meer concurrentie moeten creëren en dus ook andere bouwbedrijven de kans moeten geven om mee te dingen naar de opdracht om die 10.000 woningen te renoveren. Dit komt uiteindelijk de huurder, die betaalt voor de renovatie, ten goede. ACM zal de verdere uitvoering van dit project met belangstelling blijven volgen.