Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Netbeheerders ontvangen ontvlechtingscertificaat

Netbeheerders ontvangen ontvlechtingscertificaat

Kopafbeelding;

ACM heeft getoetst of de landelijke netbeheerders TenneT, GTS en BBL Company V.O.F. (BBLC), beheerder van de gastransportleiding tussen Nederland en Groot-Brittannië, voldoen aan de ontvlechtingseisen en heeft ze gecertificeerd. De aanleiding hiervoor waren wijzingen wet- en regelgeving.

Scheiding tussen transport en productie, levering en handel

‘Ontvlechting’ houdt in dat er een effectieve scheiding moet bestaan tussen aan de ene kant het transport van energie en aan de andere kant de productie, levering en handel van energie. Beheerders van transportnetten hebben dit certificaat nodig om als netbeheerder te kunnen worden aangewezen door de minister van Economische Zaken.

Ontvlechting zorgt voor gelijk speelveld

De scheiding voorkomt dat de beheerder van een transportnet één of meer van zijn afnemers bevoordeelt. Zo zou een beheerder van een transportnet een afnemer kunnen bevoordelen door andere afnemers te weren, bepaalde investeringen te doen of juist niet te doen of door commercieel gevoelige informatie achter te houden. Het gaat er dus om dat afnemers op een gelijk speelveld met elkaar kunnen concurreren op de infrastructuur van TenneT, GTS en BBLC, zonder dat deze beheerders het gelijke speelveld verstoren. Een gelijk speelveld zorgt voor effectievere concurrentie tussen energiebedrijven en voorkomt marktverstoring. Hierdoor betalen consumenten een betere prijs voor hun elektriciteit of gas.

In 2014 volgt nog de toetsing van BritNed, de beheerder van de elektriciteitskabel tussen Nederland en Groot-Brittannië.

Labels