Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Netwerk KPN blijft open voor concurrenten

Netwerk KPN blijft open voor concurrenten

Kopafbeelding;

In 2013 heeft de rechter besloten de toegangsverplichting die in 2011 is opgelegd aan KPN om haar concurrenten toegang te verlenen tot het koperen en glazen netwerk in stand te houden. Daarnaast heeft ACM in 2013 twee nieuwe tariefbesluiten genomen om concurrenten toegang te verlenen tot KPN’s aansluitnetwerk.

Toegang tot netwerk KPN

ACM’s voorganger OPTA verplichtte KPN in 2011 om haar concurrenten toegang te verlenen tot haar koperen en glazen aansluitnetwerk. Door de toegangsverplichting kunnen naast KPN en kabelaanbieders ook andere aanbieders, die geen eigen aansluitnetwerk hebben, in de markt actief blijven. Dit vergroot de concurrentie in de markt.Tele2 en Online zijn voorbeelden van dit soort aanbieders. Voor de consument zorgt de toegangsverplichting voor meer keuze en lagere prijzen.

Zonder toegang te weinig concurrentie

De verplichting om toegang te verlenen werd door ACM opgelegd naar aanleiding van een marktanalyse. Daarin werd geconcludeerd dat er zonder deze verplichtingen sprake was van onvoldoende concurrentie. KPN zou dan op een aantal markten een dominante positie hebben. Dat zou resulteren in te hoge prijzen voor consumenten.

Uitspraak van de rechter

Een aantal partijen was het niet eens met het besluit waarin de verplichtingen werden opgelegd. In deze beroepsprocedures heeft de rechter – het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) – op 25 april 2013 uitspraak gedaan. Het CBb hield het marktanalysebesluit vrijwel geheel in stand. Het CBb bracht slechts een beperkte aanpassing aan op de verplichting om de uitholling van de marges van concurrenten te voorkomen.

Twee tariefbesluiten in 2013

ACM nam in 2013 twee besluiten waarin werd uitgewerkt welke tarieven KPN maximaal voor toegang tot haar aansluitnetwerk mag rekenen. Daarmee zou KPN het voor andere partijen immers onmogelijk kunnen maken om te concurreren. Het gaat daarbij om de tarieven voor aansluitingen waarin twee koperparen naar één adres worden gebruikt. Dit betreft de zogenoemde ‘pair bonding’ dienst. Met pair bonding kunnen concurrenten internettoegangsdiensten leveren met een hogere snelheid. Ook zijn de maximum tarieven voor toegang tot het glazen aansluitnetwerk opnieuw vastgesteld. Dit stelt concurrenten in staat consumenten ook supersnelle glasvezeldiensten te leveren.