Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Niet melden fusie leidt tot boete

Niet melden fusie leidt tot boete

Kopafbeelding;

In 2012 bleek dat een overname door autobedrijf Motorhuis B.V. niet bij ACM is gemeld. ACM heeft daarvoor een boete van € 500.000 opgelegd. De Mededingingswet verplicht ondernemingen om een concentratie te melden bij ACM. ACM kan voorafgaand aan de concentratie toetsen of deze de concurrentie kan belemmeren. Minder concurrentie leidt tot hogere kosten, minder keuze en minder kansen voor consumenten en bedrijven.

Vooraf melden van een fusie

Omdat ACM voorafgaand aan de overname geen toets heeft kunnen doen, heeft ACM Motorhuis de boete van € 500.000 opgelegd. Motorhuis heeft volledig meegewerkt tijdens het onderzoek. Door het niet vooraf melden van een concentratie kan ACM niet ingrijpen als dat nodig blijkt te zijn. Met het opleggen van de boete geeft ACM ook aan andere bedrijven een signaal af.

Drie ondernemingen beboet

Motorhuis is eigendom van Markeur Holding B.V. en deze onderneming is weer eigendom van Markeur Houdster B.V. ACM beschouwt al deze drie ondernemingen als overtreder. Dit betekent dat ook alle drie de ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het betalen van de boete. Er is geen bezwaar gemaakt tegen het besluit van ACM. Motorhuis heeft de boete van € 500.000 betaald.

Labels