Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Ontheffingen afgehandeld en directe lijnen geregistreerd

Ontheffingen afgehandeld en directe lijnen geregistreerd

Kopafbeelding;

ACM heeft ruim 120 aanvragen voor een ontheffing tot het aanwijzen van een netbeheerder voor een elektriciteits- of gastransportnet ontvangen. In 2013 heeft ACM 43 van deze aanvragen afgehandeld. In de meeste gevallen is de ontheffing verleend en blijft het elektriciteits- of gastransportnet in private handen.

Registratie als gevolg wetswijziging

In 2012 zijn de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet gewijzigd. Hierdoor kwamen alle oude ontheffingen van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder te vervallen. Wanneer een partij zijn eigen net wil beheren, kan deze een ontheffing aanvragen. Er waren ruim 150 ontheffingen. De eigenaren van een elektriciteits- of gastransportnet moesten een nieuwe ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder aanvragen bij ACM. Op deze elektriciteits- en gastransportnetten geldt een verlicht regime voor de netbeheerder. Zo geldt de tariefregulering van ACM niet voor deze elektriciteits- en gastransportnetten.

Directe lijnen

Daarnaast zijn er 23 directe lijnen gemeld bij ACM. Een directe lijn is een directe verbinding tussen een producent en een verbruiker van energie. ACM heeft deze geregistreerd op haar website. Voor deze directe lijnen geldt dat ze buiten het toezicht en de regulering van ACM vallen.

Lastenverlichting

Op netlijnen waarvoor een ontheffing geldt of op directe lijnen hoeven de eigenaren aan minder of geen wettelijke verplichtingen te voldoen. Dit zorgt voor een behoorlijke lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

Labels