Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Opnieuw boetes opgelegd aan huizenhandelaren

Opnieuw boetes opgelegd aan huizenhandelaren

Kopafbeelding;

In januari 2013 heeft ACM’s voorganger NMa aan 65 handelaren boetes opgelegd van in totaal 6,4 miljoen euro voor het vormen van een kartel tijdens gedwongen veilingen van huizen. Eind 2011 had de NMa al de 14 meest actieve handelaren beboet voor 6,3 miljoen euro. ACM heeft in de loop van 2013 nagenoeg alle boetebesluiten op haar website openbaar gemaakt.

Onderlinge afspraken niet toegestaan

Op een executieveiling worden huizen geveild, vaak van huizenbezitters die in betalingsproblemen zijn geraakt. In de praktijk bieden vooral professionele huizenhandelaren op deze woningen. Zij manipuleerden het veilingproces door niet als individu te bieden, maar als één groep een bod uit te brengen. Na aankoop van het huis door deze groep handelaren, werd dat huis binnen die groep handelaren nogmaals vaak voor een hogere prijs geveild. De winst werd vervolgens tussen de groep handelaren verdeeld en ging ten koste van huizenbezitters.

Boetebesluiten huizenhandelaren openbaar gemaakt

ACM is wettelijk verplicht om boetebesluiten openbaar te maken. Een aantal handelaren heeft geprobeerd te voorkomen dat ACM de boetebesluiten op haar website zou plaatsen. Zij hebben de rechter gevraagd die openbaarmaking tegen te houden. De rechter heeft in augustus en in december 2013 geoordeeld dat ACM de boetebesluiten, op één na, in beginsel openbaar mag maken. ACM heeft nagenoeg alle boetebesluiten op haar website gepubliceerd. De meeste handelaren zijn tegen de boetebesluiten in bezwaar en beroep gegaan. Die procedures lopen in 2014 door.

Advies en oproep tot nemen verantwoordelijkheid

Begin 2013 is een marktadvies NMa executieveilingen onroerend goed uitgebracht waarin is opgenomen welke prijsdrukkende factoren bij huizenveilingen een rol kunnen spelen. Zo is er vaak onvolledige informatie over huizen, ontbreekt een taxatierapport en kunnen huizen vooraf vaak niet worden bezichtigd. Ook is niet altijd duidelijk welke (transactie)kosten verbonden zijn aan het kopen van een huis op een veiling. In het marktadvies worden notarissen en verkopende partijen (veelal de banken) opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen om de gang van zaken op een executieveiling te verbeteren.

Handleiding voor huizenhandelaren

Na het beboeten van het kartel is in 2013 ook naar de toekomst gekeken. Er is een handleiding voor handelaren op executieveilingen uitgebracht voor handelaren op executieveilingen. Daarin is opgenomen welke vormen van samenwerking wél zijn toegestaan en zijn de risico’s van kartelvorming benoem