Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Over ACM

Over ACM

Kopafbeelding;

De Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) hebben met ingang van april 2013 hun krachten gebundeld in een nieuwe toezichthouder: de Autoriteit Consument & Markt (ACM). ACM is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven.

ACM adviseert consument

Consumenten kunnen bij ACM gratis informatie en advies krijgen. De consument kan een klacht melden bij ConsuWijzer. ConsuWijzer geeft dan advies. Met dat advies weet de consument waar hij recht op heeft en hoe hij dat recht kan halen. Blijkt uit de klacht dat het bedrijf de wet overtreedt, dan kan ACM optreden.

ACM houdt toezicht op het bedrijfsleven

Bedrijven kunnen bij ACM terecht met signalen over andere bedrijven die zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld omdat zij afspraken maken over prijzen.

Als grote bedrijven of instellingen willen fuseren, onderzoekt ACM de gevolgen voor de concurrentie. Als deze nadelig zijn, dan stelt de toezichthouder voorwaarden aan de fusie of verbiedt deze helemaal. Daarnaast legt ACM in specifieke markten extra regels op om de concurrentie te stimuleren. Dit zijn de markten voor telecommunicatie, vervoer, post en energie. Meer concurrentie leidt tot betere prijzen en meer keuze voor consumenten en bedrijven.

Effect van het toezicht staat centraal

De Autoriteit Consument & Markt onderzoekt klachten van consumenten en bedrijven om de onderliggende oorzaak aan te kunnen pakken. Overtredingen worden bestraft. Boetes lossen niet elk probleem op. ACM zet het instrument in dat het probleem het beste aanpakt. Denk aan voorlichtingscampagnes, een dialoog met betrokken partijen of een publiek debat.