Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Regulering energiemarkt

Regulering energiemarkt

Kopafbeelding;

De energiemarkt kent partijen die een netwerk beheren en partijen die via dit netwerk energie leveren aan consumenten en bedrijven. Het leveren van energie is een vrije markt. De netbeheerders zijn monopolisten. De energiemarkt kent daarom specifieke wetgeving waar ACM op toeziet. ACM doet dit omdat de consument gebaat is bij betaalbare en betrouwbare energie.

ACM stimuleert netbeheerders om zo efficiënt mogelijk te werken en daarbij de markt zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de levering van energie niet in gevaar komt. Ook draagt ACM bij aan internationale ontwikkelingen die kansen en keuzes voor consumenten op het gebied van energie bevorderen. De totstandkoming van een Europese energiemarkt leidt tot een efficiënter gebruik van de beschikbare transport- en productiecapaciteit en dat betekent uiteindelijk een lagere prijs voor de consument.

Niet zomaar iedereen mag energie leveren. ACM verstrekt vergunningen en controleert vervolgens het handelen van energieleveranciers om te zorgen dat zij zich aan de regels houden.