Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Regulering telecommarkt

Regulering telecommarkt

Kopafbeelding;

Er is volop concurrentie op de consumentenmarkt voor telecommunicatie. KPN was op deze markt van oorsprong de enige aanbieder. De markt is opengebroken door andere bedrijven gebruik te laten maken van het netwerk van KPN. Deze bedrijven bieden nu ook diensten aan consumenten aan. Daardoor is er meer keuze voor de consument en zijn de prijzen gedaald.

ACM bewaakt en bevordert waar nodig de concurrentie op de telecommarkt. Door concurrentie ontstaan keuzevrijheid en lagere prijzen en komen er nieuwe diensten op de markt. En dat is goed voor de economie en de consument.

Regulering door besluiten, onderzoek en boetes

In 2013 heeft ACM een aantal marktanalyses uitgevoerd en op basis daarvan nieuwe maximumtarieven opgelegd. Ook heeft ACM in een aantal zaken gekeken of de regelgeving op het gebied van netneutraliteit, een open en vrij internet, goed is nageleefd. Tot slot zijn aan KPN boetes opgelegd voor het niet nakomen van een aantal verplichtingen.