Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Regulering vervoersmarkt

Regulering vervoersmarkt

Kopafbeelding;

ACM houdt toezicht op een aantal onderdelen in de sector vervoer. Het gaat om die onderdelen waar maar beperkt of geen concurrentie aanwezig is.

Spoor

Het toezicht op het spoor richt zich op de relatie tussen de beheerders van infra, diensten en voorzieningen en de gebruikers van het spoor. De grootste infrabeheerders zijn ProRail en Keyrail. De grootste gebruiker van het spoor is de Nederlandse Spoorwegen (NS). NS is ook de aanbieder van veel diensten en voorzieningen, onder andere als eigenaar van de stations en van het systeem voor reisinformatie. Er zijn in Nederland ook tientallen goederenvervoerders actief die gebruik maken van het spoor.

Luchtvaart

Er is maar één grote internationale luchthaven in Nederland. Schiphol heeft daarom een sterke positie. Luchtvaartmaatschappijen zijn vaak gebonden aan Schiphol. Zij moeten Schiphol betalen om gebruik te mogen maken van de luchthaven. Het gevaar bestaat dat de luchtvaartmaatschappijen hiervoor te veel betalen of dat de kwaliteit die Schiphol levert minder is dan gewenst. Daarom houdt ACM toezicht op de tarieven en voorwaarden van Schiphol.

Loodsen

Zeeschepen kunnen niet zomaar aanmeren in een Nederlandse zeehaven. Ze zijn verplicht om een loods van de Nederlandse Loodsencorporatie aan boord te nemen. De loodsen hebben daarmee een monopoliepositie. Daarom reguleert ACM de tarieven van de loodsen.

Onderzoek, klachtenbehandeling en vaststellen tarieven

ACM heeft in 2013 een quickscan personenvervoer spoor uitgebracht. Dit is een onderzoek naar de verhouding tussen de NS en regionale vervoerders op het spoor. In de luchtvaartsector heeft ACM bepaald dat Transavia van de H-pier mag vliegen, is er onderzoek gedaan naar de stijging van de activawaarde bij Schiphol en is een klacht van KLM behandeld. Voor de loodsen zijn de tarieven voor 2014 vastgesteld.