Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Sluiting kolencentrales is nadelig voor de consument

Sluiting kolencentrales is nadelig voor de consument

Kopafbeelding;

ACM heeft een analyse sluiting kolencentrales uitgebracht over een (voorgenomen) afspraak uit het Energieakkoord om vijf kolencentrales te sluiten. De conclusie die ACM trekt is dat de sluiting nadelig is voor de consument en te weinig milieuvoordeel oplevert.

Stijging energieprijzen als gevolg van sluiting centrales

ACM ziet nadelen voor de consument in het vervroegd sluiten van de vijf centrales. De energierekening zou door de sluiting stijgen omdat de productiecapaciteit voor elektriciteit met ongeveer 10% daalt.

Milieueffect onvoldoende

Vervolgens heeft ACM onderzocht welke milieuvoordelen hier tegenover staan. Om voor vrijstelling in aanmerking te komen vereisen de Nederlandse en Europese mededingingsregels dat de voordelen voldoende groot zijn om stijgende energieprijzen voor de consument te compenseren. Er is gebleken dat de positieve milieueffecten niet groot genoeg zijn om de hogere energierekening voor de Nederlandse consument te compenseren. Daarmee is het plan voor de sluiting van de centrales in strijd met de regels die concurrentiebeperking tussen bedrijven verbieden.

Emissierechten kooldioxide naar ander landen

Het plan voor de sluiting van de vijf kolencentrales brengt een vermindering van de uitstoot van koolmonoxide (CO2) in Nederland met zich mee. In het huidige voorstel wordt dat echter tenietgedaan doordat de emissierechten ergens anders op de Europese markt gebruikt kunnen worden. De uitstoot wordt dus niet verminderd, maar verplaatst.