Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Voldoende concurrentie ondanks één-op-één contract dierenarts

Voldoende concurrentie ondanks één-op-één contract dierenarts

Kopafbeelding;

Vanaf 2008 zijn door brancheorganisaties en ondernemingen in de veehouderij en de veterinaire sector afspraken gemaakt waarbij één dierenarts per veehouder hoofdverantwoordelijk is voor de diergeneeskundige zorg (verplichte één-op-één contracten). Deze manier van werken zou bijdragen aan een vermindering van het antibioticumgebruik en zou de verduurzaming van de veehouderij stimuleren. Dierenartsen hebben klachten ingediend bij ACM omdat deze afspraken de concurrentie tussen dierenartsen en de vrije keuze voor veehouders zouden belemmeren.

Voldoende vrijheid veehouder en mogelijkheid werving klanten dierenarts

ACM ziet in deze manier van werken geen nadelen voor de concurrentie. ACM concludeert in haar besluit dat er voldoende concurrentie onder dierenartsen blijft én dat veehouders voldoende vrijheid houden om een dierenarts te kiezen. Het blijft bijvoorbeeld mogelijk om van dierenarts te wisselen en het staat dierenartsen vrij om klanten te werven. Daarnaast is het voor andere (gespecialiseerde) dierenartsen mogelijk om hun werk te doen bij veehouders met een één-op-één contract. Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend.