Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2013
Wind- en zonenergie beïnvloeden energieprijs

Wind- en zonenergie beïnvloeden energieprijs

Kopafbeelding;

ACM heeft onderzoek gedaan naar de invloed van wind en zon op de stroomprijzen. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in windmolens, zonnepanelen en installaties voor warmtekoppeling. Vooral in Duitsland blijken deze manier van energie opwekken heel populair. Onderzoek wijst uit dat de wind in Duitsland invloed heeft op de Nederlandse energieprijs. Als het aanbod van Duitse wind toeneemt, leidt dat tot lagere prijzen in Nederland.

Invloed van zon en wind op traditionele opwekking

Op het moment dat zon en wind belangrijke duurzame energiebronnen worden, gaan het aanbod van energie en de dus ook de stroomprijzen sterk fluctueren. Investeringen in traditionele opwekkingscentrales kunnen daardoor minder aantrekkelijk worden. Maar toch blijven deze traditionele methodes van groot belang. Vooral op momenten dat er geen energie kan worden gewonnen via de wind of de zon.

Effect zon en wind op stroomprijs

ACM heeft onderzocht in hoeverre de zon en wind invloed hebben gehad op de stroomprijs in de periode 2006 tot en met 2011. Om de stroomprijs door de wind en zon vast te stellen, moet er een correctie plaatsvinden op alle andere variabelen die meegerekend worden in het bepalen van de stroomprijs. Hierbij moet gedacht worden aan de vraag naar stroom maar ook de concurrentie tussen de aanbieders van stroom. Wanneer de zon- of windenergie installatie eenmaal staat, zijn de kosten van het opwekken van energie laag. Het aanbod is wel sterk afhankelijk van de weersfactoren.

Effect

Wanneer alle verklarende variabelen worden meegenomen, blijkt dat de wind in Duitsland bepalend is voor de Nederlandse stroomprijs. Duitsland is net als België, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen gekoppeld aan het elektriciteitsnetwerk van Nederland. Een 1% toename van het aanbod als gevolg van de Duitse wind leidt tot 0,03% lagere prijzen in Nederland. Dit effect is vooralsnog als beperkt te kwalificeren. Als de verwachte ontwikkeling doorzet en de opwekkingscapaciteit voor wind en zon wordt uitgebreid, neemt het effect van zon en wind op de energieprijzen verder toe.