Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2014
ACM in 2014

ACM in 2014

Kopafbeelding; drie personen in de maatschappij.

ACM is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. Daarom heeft ACM haar wettelijke opdracht in de volgende missie vertaald: "ACM bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten". Daarbij heeft ACM oog voor innovaties en duurzaamheidsinitiatieven.

Consument centraal

ACM stelt in haar toezichtsvisie de consument centraal. ACM streeft ernaar kansen en keuzes van consumenten te bevorderen, zodat die echt wat te kiezen hebben én vooral durven te kiezen. Om dit te realiseren strekt het werkveld zich uit van taken op het gebied van consumentenbescherming, tot de toepassing van de algemene mededingingsregels en het stellen van extra regels in specifieke markten.

ACM ziet de vergroting van de welvaart van consumenten als haar belangrijkste drijfveer. In 2014 leverde ACM verschillende bijdragen aan het dossier over consumentenwelvaart van het tijdschrift Economische Statistische Berichten (ESB). ACM en ESB organiseerden samen een symposium over consumentenwelvaart.

Innovatie

Een toezichthouder moet onmiddellijk inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt, terwijl de wetgeving vaak achterloopt. Innovatie is daarom voor ACM belangrijk. Digitalisering is een voorbeeld van een maatschappelijke ontwikkeling die de spelregels voor bedrijven en toezichthouders verandert. De opkomst van de deeleconomie, waar consumenten hun huis of auto te huur aanbieden op nieuwe platforms, zorgt voor nieuwe vragen rondom mededinging, privacy en consumentenbescherming. Het ACM Congres, ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van ACM, ging over de invloed van innovaties op de samenleving en hoe ACM zich als toezichthouder kan blijven innoveren om bij te blijven. De ACM Academie helpt de organisatie daarbij.

ACM toont aandacht voor de verduurzaming van onze economie en samenleving. ACM gaf het afgelopen jaar haar Visie op mededinging en duurzaamheid uit. In het document beantwoordt ACM de vraag hoe duurzaamheidsinitiatieven van ondernemingen zich verhouden tot het mededingingsrecht. Het visiedocument maakt deel uit van de Kennisbank duurzaamheid van ACM.

Toezichtstijl

Handhaven is een van de kerntaken van ACM maar geen doel op zich. ACM heeft een breed scala aan instrumenten tot haar beschikking om problemen op te lossen. Zij handhaaft niet om het handhaven: het effect van haar optreden staat centraal.

ACM kijkt met een breed vizier. Zij onderzoekt niet alleen wat de mogelijke overtreding is, maar ook wat de aard van het markt- of consumentenprobleem is. Vervolgens kiest zij het instrument, of een combinatie van instrumenten, die de meeste kans op een blijvende oplossing van het probleem geeft. Soms staat een overtreding niet op zichzelf, maar is er een groter, achterliggend probleem op de markt.

Het afgelopen jaar heeft ACM voor verschillende instrumenten gekozen om problemen op te lossen. Buma/Stemra zegde ACM toe om meer keuze te bieden aan componisten en tekstschrijvers voor het beheer van hun auteursrechten op muziek. Deze toezegging is gedaan naar aanleiding van een onderzoek van ACM naar mogelijk misbruik van een machtspositie door Buma/Stemra bij het beheer van auteursrechten. Door de toezegging is het risico op misbruik weggenomen en komen er waarschijnlijk via het internet meer manieren om muziek te streamen en te downloaden. Hiervan profiteert niet alleen de componist of tekstschrijver, maar ook de luisteraar.

Een ander voorbeeld is de waarschuwingsdag voor abonnementen. ACM had via haar consumentenloket ConsuWijzer.nl meldingen ontvangen over tientallen bedrijven die zich niet aan de nieuwe regels voor abonnementen hielden. ACM heeft op één dag deze bedrijven telefonisch gewaarschuwd. Bij alle gewaarschuwde bedrijven kunnen consumenten nu hun abonnement opzeggen volgens de regels die daarvoor gelden. Het bereik van de actie was door de media-aandacht breder dan alleen bij bedrijven die zijn gebeld.