Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2014
Consumenten

Consumenten

Kopafbeelding: Bedrijvenpark gebouwen

Ondernemers moeten vrijuit kunnen concurreren om de gunst van de consument. Het is belangrijk dat consumenten hun rechten kennen en zich actief en kritisch opstellen. Dat dwingt ondernemers om beter hun best te doen. Omdat ACM een belangrijke rol ziet voor consumenten licht ze hen via haar consumentenloket ConsuWijzer.nl voor over hun rechten. Met campagnes, informatie en voorbeeldbrieven zorgt ConsuWijzer ervoor dat consumenten gewapend met deze kennis hun rol kunnen vervullen. Via ConsuWijzer ontvangt toezichthouder ACM signalen van consumenten over problemen waar zij tegenaan lopen. Tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden en consumenten en concurrenten duperen, treedt de toezichthouder op.