Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2014
Kengetallen

Kengetallen

Kopafbeelding; Groepje mensen onder vergrootglas

Met de kengetallen geeft ACM op een transparante en meetbare wijze inzicht in haar acties in 2014. ACM wil open zijn over haar manier van werken en over de doorlooptijden van belangrijke processen. Bijvoorbeeld over het opsporen en beboeten van kartels, het nemen van besluiten over fusies en overnames en beslissingen in energie, telecom, post en vervoerszaken.

Doorlooptijden

Naast inzicht in de wijze waarop ACM haar zaken afrondt, geeft ACM inzicht in de doorlooptijd in dagen van de afgeronde zaken. Voor ACM geldende termijnen komen veelal uit de Algemene Wet Bestuursrecht. Gezien de complexiteit van het werkterrein van ACM is zij van mening dat niet alle termijnen zinnig zijn voor toepassing op ACM. Daarom heeft ACM er in dit jaarverslag voor gekozen om inzicht te geven in de gerealiseerde doorlooptijden en deze niet langs een normering te leggen. Gezien de diversiteit in de zaken die ACM behandelt en de toezichtsstijl van ACM die gericht is op het oplossen van marktproblemen met maatwerk interventies die per onderzoek verschillen stuurt ACM op doorlooptijden in individuele zaken en hanteert zij op dit moment geen algemene normen voor doorlooptijden van onderzoeken.

Om uitschieters in de doorlooptijd te corrigeren is ervoor gekozen om de mediaan weer te geven. De mediaan is het getal in het midden van een reeks getallen. Wanneer de doorlooptijd van 11 zaken in oplopende volgorde wordt gezet dan is de mediaan de doorlooptijd die hoort bij zaak 6. Stel dat zaak 6 een doorlooptijd van 80 dagen heeft, dan is dat de mediaan; 50% van de zaken heeft een doorlooptijd die minder dan 80 dagen bedraagt, 50% van de zaken heeft een doorlooptijd die meer dan 80 dagen bedraagt. De mediaan van de doorlooptijd is berekend bij 3 of meer zaken.

ACM streeft ernaar haar werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren en de doorlooptijden van onderzoeken, bezwaren, sancties en andere zaken zo kort mogelijk te houden. ACM onderzoekt waar zij haar werkprocessen kan verbeteren om de doorlooptijden in te korten. De stroomlijningswet heeft invloed op de processen en bijbehorende doorlooptijden. Ook streeft ACM ernaar de kwaliteit en betrouwbaarheid van de meting van de doorlooptijden te verbeteren, onder andere door uniforme regels te hanteren voor de definitie van startdatum en afsluitdatum en de behandeling van mogelijke wachttijden.