Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2014
Rechtspraak

Rechtspraak

Kopafbeelding; Veilingmeester

In 2014 deden de rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 90 uitspraken over de 21 verschillende wetten waarop ACM toezicht houdt. Dit is een vergelijkbaar aantal met het daaraan voorafgaande jaar. De uitspraken zijn zeer divers. Samen geven ze een beeld van hoe de rechter oordeelt over het werk van ACM.

De rechter heeft tot taak het optreden van ACM te controleren en rechtsbescherming te bieden. Uit de rechtspraak blijkt dat de rechter daarbij kritisch kijkt naar de inzet van bevoegdheden en instrumenten door ACM. De rechtbank kijkt naar de invulling die ACM geeft aan wettelijke bepalingen en de waardering van bewijs. De rechter controleert ook of ACM bij de uitvoering van haar taken als regulator binnen de grenzen van de wet is gebleven en haar keuzes daarbinnen goed heeft gemotiveerd. Voor veel van haar taken heeft ACM te maken met Europees rechtelijke normen en kaders. Ook op dat terrein heeft de rechtspraak het afgelopen jaar ACM verdere richting gegeven.