Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2014
Regulering

Regulering

Kopafbeelding; Bedrijvenpark en hoge gebouwen.

ACM reguleert de energie-, telecom-, post- en een aantal vervoersmarkten. Dit zijn markten met weinig aanbieders, soms is er sprake van monopolisten. De regulering heeft tot doel consumenten meer keuzemogelijkheden te bieden en te waarborgen dat ze diensten tegen een goede kwaliteit en betaalbare prijs kunnen krijgen. Per markt verschillen de instrumenten die ACM kan inzetten. Voor energiebedrijven die vanwege hun (natuurlijke) monopolie niet kunnen concurreren stelt ACM onder meer de (maximum) tarieven vast. Op de telecommarkten kan ACM netwerken openstellen, zodat er meer concurrentie komt. Op de post- en vervoersmarkten kan ACM weer andere instrumenten inzetten.