Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Aanpak dubbele lasten bij huurbemiddelaars

Aanpak dubbele lasten bij huurbemiddelaars

"Kopafbeelding: aanpak dubbele lasten bij huurbemiddelaars"

ACM zorgt ervoor dat huurbemiddelaars geen bemiddelingskosten in rekening brengen bij de huurder wanneer zij ook bemiddelen voor de verhuurder.

Huurbemiddelaar mag alleen bij verhuurder bemiddelingskosten in rekening brengen

De wet beschermt huurders tegen eventuele belangenverstrengeling van de huurbemiddelaar. Wanneer een bemiddelaar bij de verhuur van een zelfstandige woonruimte optreedt voor zowel verhuurder als huurder mag hij daarvoor alleen bij de verhuurder bemiddelingskosten in rekening brengen. ACM constateerde in 2014 dat huurbemiddelaars bij de huurder vaak standaard bemiddelingskosten in rekening brengen, terwijl zij ook bemiddelen voor de verhuurder. Voor deze werkzaamheden brengen ze soms ook bij de verhuurder kosten in rekening.

Huurbemiddelaars houden zich aan toezegging

Huurbemiddelaars NederWoon, Rots-Vast en Direct Wonen hebben toegezegd vanaf 1 januari 2015 bij bemiddeling niet langer bemiddelingskosten in rekening te zullen brengen bij de huurder. Direct Wonen is in 2014 gestopt met zijn bemiddelingsactiviteiten. NederWoon en Rots-Vast vragen nu bemiddelingskosten aan de verhuurder en niet langer aan de huurder. Wel berekenen zij (administratie)kosten aan huurders van gemiddeld 250 tot 350 euro. Dit is aanzienlijk minder dan de maand huur die zij voor 2015 vroegen als bemiddelingskosten. ACM stelt bij (administratie)kosten als voorwaarde dat dit geen verkapte bemiddelingskosten mogen zijn en dat de hoogte ervan redelijk is.

ACM dwingt Duinzigt werkwijze aan te passen na uitspraak Hoge Raad

ACM heeft breder gekeken naar de sector voor huurbemiddeling. Omdat nog niet alle huurbemiddelaars de regels naleven, is ACM gestart met handhaving. In oktober 2015 bevestigde de Hoge Raad dat wanneer een verhuurmakelaar een woning op zijn website plaatst, hij optreedt als bemiddelaar voor de verhuurder. De Hoge Raad benadrukte dat er dan geen bemiddelingskosten in rekening mogen worden gebracht bij de huurder. Duinzigt Woonservice B.V. bemiddelde zowel voor verhuurder als huurder en rekende daarvoor kosten bij de huurder. Na de uitspraak van de Hoge Raad heeft ACM Duinzigt gedwongen zijn werkwijze aan te passen door het opleggen van een last onder dwangsom. Duinzigt heeft zijn werkwijze binnen de gestelde termijn aangepast.

Regels gaan ook gelden voor kamerverhuur

De regels die consumenten beschermen tegen onterechte bemiddelingskosten bij huurbemiddeling gelden op dit moment alleen bij de verhuur van zelfstandige woonruimte. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met nieuwe wetgeving waarmee de regels ook gaan gelden voor kamerverhuur. De nieuwe wetgeving verduidelijkt ook dat huurbemiddelaars helemaal geen (administratie)kosten in rekening mogen brengen aan huurders.