Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Aanpak keurmerken

Aanpak keurmerken

"Kopafbeelding: aanpak keurmerken"

ACM heeft in 2015 onderzoek gedaan naar het fenomeen keurmerken. Het doel was om te onderzoeken of er problemen zijn met keurmerken en zo ja, of ACM een rol kan spelen bij het oplossen daarvan.

ACM concludeerde dat de wildgroei aan keurmerken én de onduidelijkheid over waar het keurmerk voor staat, maken dat consumenten het vertrouwen in keurmerken verliezen. Hierdoor staat de geloofwaardigheid van álle keurmerken onder druk. ACM kan dit probleem alleen niet oplossen. Daarom heeft ACM door publicatie van het onderzoek en persaandacht gepleit voor maatregelen die een einde maken aan de huidige wildgroei, zoals een kader voor het oprichten en beheren van keurmerken. ACM vindt dat vooral marktpartijen en brancheorganisaties zelf, samen met consumentenorganisaties, stappen zouden moeten zetten om te komen tot een kader voor het oprichten en beheren van keurmerken. De overheid kan daarbij wel een coördinerende en aanjagende rol vervullen.