Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
ACM in 2015

ACM in 2015

""

In 2015 heeft ACM zich ingezet voor kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. Dat gebeurt in de volle breedte van ons toezichtswerk: consumentenbescherming, de toepassing van de algemene mededingingsregels en de regulering in specifieke markten. De toezichtsstijl van ACM is leidend voor hoe wij dat doen.

Toezichtsstijl

In de toezichtsstijl van ACM staat de consument centraal. ACM zet haar bevoegdheden in om gedragingen die schadelijk zijn voor de consumentenwelvaart te voorkomen of aan te pakken. We kiezen voor een aanpak en inzet van instrumenten die het meest effectief is in een markt of sector. ACM streeft altijd naar een blijvende oplossing voor een markt- of consumentenprobleem.

Een paar voorbeelden van ons werk uit 2015 laten zien wat de ACM-toezichtsstijl inhoudt. Zo waren er meerdere campagnes om consumenten te informeren over hun rechten bij online aankopen. Ook gaf ACM voorlichting aan inkopers over het verminderen van concurrentierisico's bij openbare aanbestedingen. ACM legde boetes op aan producenten van natuurazijn voor kartelafspraken en aan KPN voor het benadelen van concurrenten. Daarnaast legde ACM meerdere energieaanbieders een last onder dwangsom op omdat zij onjuiste informatie gaven aan consumenten. Op het gebied van regulering bepaalde ACM dat marktpartijen toegang moet blijven houden tot het koper- en glasvezelnetwerk.

Innovatief

ACM is innovatief als het gaat om het inzetten van nieuwe instrumenten voor toezicht en detectie. In 2015 oordeelde de rechter dat ACM het instrument van een toezegging in de zaak Buma/Stemra in 2014 terecht had ingezet. Dit instrument was volgens de rechter doelmatiger voor het oplossen van de geconstateerde mededingingsproblemen dan het opleggen van een boete. Ook bevestigde de rechter dat ACM onder bepaalde omstandigheden gebruik kan maken van mystery shopping en van tapgegevens die door het Openbaar Ministerie (OM) aan ACM ter beschikking zijn gesteld.

Effect

In 2015 hebben we extra aandacht besteed aan het zichtbaar maken van het effect van ons werk. ACM liet onderzoek doen naar 3 grote supermarktfusies tussen 2009 en 2012 en werkte internationaal samen om de effecten van 2 telecomfusies in Nederland en Oostenrijk te onderzoeken. Daarnaast organiseerde ACM een congres met andere toezichthouders over het meten van de indirecte effecten van mededingingstoezicht.

ACM kiest een instrument dat het meest effectief is om een probleem op te lossen. Hierbij houdt zij ook rekening met de afschrikwekkende werking van een instrument. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de negatieve gevolgen en aandacht voor hoge boetes bij een overtreding. Soms zijn interventies van ACM minder zichtbaar. Het komt voor dat bedrijven na een snelle telefonische interventie hun werkwijze direct aanpassen in het voordeel van de consument. Dit werk van ACM is misschien minder zichtbaar, maar niet minder effectief.

Oog voor trends en ontwikkelingen

Een toezichthouder moet kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt. Digitalisering is een voorbeeld van een maatschappelijke ontwikkeling die de dynamiek op het speelveld voor bedrijven en toezichthouders verandert. Denk aan de opkomst van de deeleconomie, waar consumenten hun huis of auto te huur aanbieden op nieuwe online platforms. Dit zorgt voor nieuwe vragen rondom concurrentie, privacy en consumentenbescherming.

ACM heeft oog voor deze digitale ontwikkelingen en zette daarom bijvoorbeeld ook 'De online consument' op de ACM Agenda 2014-2015. Ook leidt de opkomst van online winkels soms tot spanningen met de meer traditionele dealers. Dit heeft beperkingen tot gevolg in overeenkomsten tussen leveranciers en afnemers. ACM gaf daarom inzicht in haar strategie en prioritering bij het toezicht op deze zogenoemde 'verticale overeenkomsten'.