Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
ACM Academie

ACM Academie

""

Medewerkers van ACM bepalen het succes van de organisatie. Daarom is het belangrijk dat zij hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. De ACM Academie ontwikkelt opleidingsprogramma's voor medewerkers en geeft hen de mogelijkheid zich ook op andere manieren te ontwikkelen. De ACM Academie draagt ook bij aan de implementatie van de visie en strategie van ACM door een vertaalslag te maken naar de inhoud van opleidingsprogramma's. De ACM Academie draagt er zo aan bij dat ACM een open, onafhankelijk en professionele toezichthouder kan zijn en blijven.

Opleidingsprogramma's

De ACM Academie heeft op alle niveaus kwalitatief goede programma's ontwikkeld voor medewerkers die zich bezighouden met toezicht. De programma's dragen niet alleen bij aan inhoudelijke kennisontwikkeling, maar richten zich ook op de toepassing van de juiste toezichtsvaardigheden om de visie en strategie van ACM te kunnen uitdragen. De opzet van het curriculum is in 2015 afgerond met een nieuwe aanbesteding van 2 programma's voor senior medewerkers. Deze programma's dragen bij aan de inhoudelijke verdieping en strategische ontwikkeling van deze medewerkers.

Vernieuwing modules

In 2015 zijn ook de basiskennismodules vernieuwd. Senior medewerkers van ACM geven deze modules. Hierdoor is sprake van een goede kennisoverdracht en kunnen ACM'ers leren van eigen casuïstiek. Daarnaast ontwikkelt de ACM Academie basisvaardigheidsmodules, zoals gespreksvoeringstechnieken, onderhandelingsvaardigheden en verhoortechnieken. De toezichtsstijl van ACM vereist tenslotte ook deze vaardigheden van de medewerkers om de doelstellingen van ACM te kunnen behalen.

Ook voor andere groepen medewerkers binnen ACM bracht de ACM Academie de opleidingsbehoefte in kaart. Zo is er een specifiek opleidingstraject opgezet voor medewerkers van het ACM Loket die vragen en klachten van consumenten en bedrijven beantwoorden en behandelen. Het traject hiervoor bestaat uit een vaardigheidscomponent, zoals telefonische gesprekstechnieken, en uit een kenniscomponent, zoals energierecht, telecomrecht, mededingingsrecht en consumentenrecht. Senior medewerkers van ACM geven deze modules.

Labels