Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
ACM maakt energie betaalbaar

ACM maakt energie betaalbaar

""

ACM zorgde ervoor dat elektriciteit en gas betaalbaar blijven in 2016.

Tarief voor regionaal transport elektriciteit en gas omlaag

Consumenten gaan in 2016 iets minder betalen voor het transport van elektriciteit en gas van hun regionale netbeheerder. Ook in 2014 en 2015 daalden de transporttarieven. Gemiddeld daalt het maximumtarief komend jaar van 327,52 euro naar 321,80 euro. Het maximumtarief verschilt per netbeheerder.

Tarief voor transport van elektriciteit via het hoogspanningsnet stijgt

De inkomsten van TenneT stijgen in 2016 met ongeveer 13 miljoen euro ten opzichte van de kosten in 2015. De toegestane inkomsten in 2016 zijn in totaal 468 miljoen euro. TenneT dekt daarmee onder andere de kapitaalslasten van nieuwe, grote investeringen zoals de uitbreidingen van het elektriciteitsnet in de Noordoostpolder en bij Wateringen-Bleiswijk.

Tarieven voor landelijk transport gas dalen

ACM oordeelde dat landelijk gastransport beheerder Gas Transport Services (GTS) doelmatiger kan werken. GTS investeerde ook in een nieuwe leiding in Zeeland en de uitbreiding van een mengstation in Noord-Holland voor het bijmengen van stikstof. Deze investeringen verhogen de kapitaalskosten. Ondanks deze extra kapitaalkosten daalden de GTS-tarieven met 35 miljoen euro.