Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Afwijzen van klachten

Afwijzen van klachten

""

In de zaak Vereniging van Reizigers (VVR) deed het CBb een einduitspraak over een klacht uit 2003 van de VVR. Deze klacht ging over buitensporig hoge prijzen van KLM en SLM voor vliegtickets van Amsterdam naar Paramaribo en andersom. Volgens de VVR levert dit misbruik van een economische machtspositie op. ACM had in eerste instantie op basis van haar prioriteringsbeleid besloten geen nader onderzoek te doen naar aanleiding van de klacht van de VVR. In 2001 was namelijk op basis van een prijs-kostenonderzoek al gebleken dat ACM geen misbruik kon vaststellen. In 2010 werd ACM door het CBb opgedragen om alsnog onderzoek te doen vanwege de inmiddels gewijzigde marktomstandigheden.

Het CBb oordeelt nu dat ACM op adequate wijze nader heeft onderzocht of er sprake was van misbruik van een economische machtspositie. ACM heeft geen aanwijzingen hiervoor gevonden. Met deze uitspraak van het CBb komt een einde aan deze langlopende zaak.