Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Analyse afspraken ‘de Kip van Morgen’

Analyse afspraken ‘de Kip van Morgen’

""

ACM analyseerde begin 2015 de onderlinge afspraken tussen supermarkten, producenten en verwerkers om het regulier geproduceerde kippenvlees in de supermarkt te vervangen door 'de Kip van Morgen'. ACM concludeerde dat deze afspraken de concurrentie beperken op de markt voor de verkoop van kippenvlees aan consumenten.

ACM heeft in dit geval geen formeel besluit genomen. Het zeer concrete voornemen van partijen is dankzij de analyse van ACM niet doorgezet. Daarom krijgen consumenten niet te maken met extra kosten, en neemt ACM deze zaak mee als opbrengst.

In het onderzoek van ACM naar de economische effecten van de Kip van Morgen zijn verschillende scenario's bekeken, waarbij de kosten zijn afgewogen tegen de baten voor dierenwelzijn en milieu. De netto meerkosten per kilogram kip voor de consument varieerden van 40 tot 107 cent. ACM gaat uit van voorzichtige aannames, en neemt daarom aan dat de consumentenbesparing dankzij ACM 40 eurocent per kilogram bedraagt. Op basis van bijna 55 duizend ton verkochte kip per jaar, komt dit neer op een bijdrage van 22 miljoen euro. Sinds de publicatie van de analyse van ACM zijn nieuwe initiatieven ontstaan in deze sector. Daarom gaat ACM uit van een effect van 1 jaar.