Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Andere kartelafspraken

Andere kartelafspraken

""

In 4 andere zaken zijn boetes opgelegd voor overtreding van het kartelverbod. Deze overtredingen bestonden uit het afstemmen van tarieven, alsmede uit het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie. ACM zal naar verwachting de details van deze kartelzaken later in 2016 bekendmaken.

Door het optreden van ACM hoeven afnemers minder te betalen. Aangezien er geen informatie is opgenomen is in het dossier over een mogelijk prijseffect, gaat ACM uit van de vuistregel van 10% van de betrokken omzet van de ondernemingen. Volgens de vuistregel treedt het effect 3 jaar op.