Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Beleidsregels consultatie voorwaarden Schiphol

Beleidsregels consultatie voorwaarden Schiphol

""

In mei 2015 zijn de 'Beleidsregels consultatie voorwaarden Schiphol' door ACM geconsulteerd en vastgesteld. ACM houdt toezicht op de naleving van de Wet luchtvaart door Schiphol. Volgens de Wet luchtvaart dient Schiphol tenminste 1 keer per jaar voorwaarden opnieuw vast te stellen. Het gaat om voorwaarden die volgens 'het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol' betrekking hebben op het gebruik van Schiphol door luchtvaartmaatschappijen. Dit betreft onder andere het starten en landen van vliegtuigen en de afhandeling en beveiliging van passagiers.

Raadplegen luchtvaartmaatschappijen

Schiphol moet luchtvaartmaatschappijen raadplegen, voordat zij nieuwe voorwaarden vaststelt. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen bepaalde rechten in het raadplegingsproces. Zo hebben zij het recht op een gemotiveerd antwoord op hun opmerkingen over een voorstel voor voorwaarden. Ook kunnen zij voorwaarden door ACM laten toetsen aan de Wet luchtvaart.

Beleidsregels geven duidelijkheid

De beleidsregels van ACM geven inzicht in de wijze waarop bepaalde categorieën voorwaarden voor het gebruik van de luchthaven Schiphol tot stand dienen te komen. Zij geven vooral duidelijkheid over de vraag welke soorten voorwaarden Schiphol op welk moment mag aanpassen, en hoe Schiphol de luchtvaartmaatschappijen daarbij moet raadplegen. Daarnaast geven de beleidsregels duidelijkheid over de wijze waarop luchtvaartmaatschappijen aan ACM kunnen verzoeken om voorwaarden te toetsen.

In de beleidsregels is met het oog op gewenste flexibiliteit bij Schiphol, maar ook bij de gebruikers, een 'B-categorie' van voorwaarden samengesteld. Deze voorwaarden mag Schiphol ook vaststellen buiten de termijnen die de Wet luchtvaart en het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol voorschrijven. In dat geval dient de exploitant wel aan een aantal voorwaarden te voldoen zoals een ontwerp van de voorwaarden ter inzage leggen of verstrekken aan gebruikers. Ook is er de mogelijkheid de voorgestelde wijziging te verdagen volgens de wettelijke procedure. Dat laatste kan ACM op basis van klachten gebieden.