Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Besluit maximumprijs levering warmte

Besluit maximumprijs levering warmte

""

Sinds 2014 stelt ACM de maximumprijs vast voor de levering van warmte op basis van de Warmtewet. ACM gaat uit van het 'niet-meer-dan-anders principe' bij de bepaling van de maximumprijs. Het uitgangspunt hierbij is dat een consument die warmte afneemt niet meer kosten zou hoeven te maken dan wanneer dezelfde consument op gas aangesloten zou zijn.

Bij de berekening van de consumentenbesparing gaat ACM ervan uit dat zonder haar ingrijpen de prijzen de inflatie zouden volgen. De daling van de maximumprijs tussen 2015 en 2016 leidt dan tot een geschatte besparing van ruim 4 miljoen euro.