Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Besluit ontbundelde toegang 2016-2019

Besluit ontbundelde toegang 2016-2019

""

KPN moet concurrerende aanbieders de komende 3 jaar toegang blijven bieden tot zijn vaste koper- en glasvezelnetwerk. Dat heeft ACM besloten in het 'marktanalysebesluit ontbundelde toegang'. Consumenten blijven daardoor keuze houden uit diverse leveranciers.

ACM gaat bij besluiten over aanmerkelijke marktmacht (AMM) uit van prijseffecten van 2,5% tot 5%. Dit prijseffect berekent ACM over de retailmarkten waarvoor ontbundelde toegang als een bouwsteen wordt gebruikt. Dit zijn de markten voor internettoegang, zakelijke netwerkdiensten en een aantal markten voor vaste telefonie. Bij ontbundelde toegang kopen concurrenten alleen het laatste stuk netwerk naar de eindgebruiker in bij KPN, waardoor zij zelf een groot deel van het noodzakelijke netwerk realiseren. Om die reden heeft deze vorm van toegang relatief veel effect. Er is gekozen voor een prijseffect van 5%, met uitzondering van klassieke vaste telefonie (PSTN) waar is gekozen voor een prijseffect van 2,5%. De geschatte opbrengst van dit besluit komt daarmee op circa 265 miljoen euro per jaar. De duur van deze opbrengst is gelijk aan de duur van het besluit: 3 jaar.