Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Besluit over de tariefruimte van de universele dienst van PostNL

Besluit over de tariefruimte van de universele dienst van PostNL

""

ACM beoordeelde de tariefruimte van de universele postdienst van PostNL. De tariefruimte bestaat uit de kosten plus een 10% winstmarge. ACM keurde in april 2015 het eerste voorstel van PostNL af, omdat de kostentoerekening niet voldeed aan de wettelijke eisen. In september 2015 keurde ACM een tweede voorstel met een lagere tariefruimte goed. Hierdoor mag PostNL zijn tarieven minder verhogen dan bij het eerste voorstel het geval was.

Het is niet zeker dat PostNL de volledige extra ruimte zou benutten. ACM neemt een voorzichtige benadering en gaat ervan uit dat PostNL zijn tarieven in ieder geval niet lager zou hebben gezet dan de kosten. Dat wil zeggen niet lager dan het niveau van de initiële voorgestelde kosten (exclusief winstmarge). Het lijkt ook niet aannemelijk dat PostNL tarieven zou hebben gezet die onder zijn initiële voorgestelde kostprijs exclusief winstmarge zouden liggen. Naar aanleiding van ACM's beoordeling heeft PostNL aijn tariefruimte aangepast tot een niveau dat 2,6% lager is dan zijn initiële voorgestelde kosten exclusief winstmarge. Daarom gaat ACM ervan uit dat PostNL zonder ingrijpen 2,6% van de extra tariefruimte zou hebben benut. Gelet op het volume van de universele postdienst, levert dit een geschatte opbrengst van 16 miljoen euro voor 2015.

ACM rekent het effect voor 5 jaar mee, tenzij ACM binnen 5 jaar een nieuw besluit over de tariefruimte neemt. Door het dalende volume van de universele dienst zal het geschatte effect afnemen naar 15, 14, 12 en 11 miljoen euro in respectievelijk 2016 tot en met 2019.