Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Besluit over tarieven voor partijenpost met diverse afzenderadressen

Besluit over tarieven voor partijenpost met diverse afzenderadressen

""

Het besluit over hogere tarieven voor partijenpost met diverse afzenderadressen heeft betrekking op een extra tariefcategorie. Die extra tariefcategorie introduceerde PostNL per 1 januari 2015 voor partijenpost met meerdere afzenderadressen. Dit tarief lag 15% hoger dan het tarief voor partijenpost gemengd, waarvoor een uniform afzenderadres als voorwaarde geldt. Vooral concurrenten van PostNL leveren partijenpost met diverse afzenders. De nieuwe tariefcategorie had daarom betrekking op vrijwel al het postvolume dat deze aanbieders bij PostNL aanleverden. Het besluit verbiedt de door PostNL doorgevoerde tariefdifferentiatie tussen partijenpost met diverse afzenders en met een uniform afzender adres.

ACM schatte het effect van dit besluit op 15% van de jaarlijkse omzet van post die alternatieve postvervoerders bij PostNL afleveren. De geschatte opbrengst is vertrouwelijk omdat deze inzicht zou geven in concurrentiegevoelige gegevens. Aangezien de tariefverhoging zou gelden voor onbepaalde tijd schat ACM de duur van het effect op 3 jaar.